EK-STAV, s.r.o.

Spoľahlivý partner pre výstavbu nájomných bytových domov.
b-005

O nás

Cieľom pripravovaného projektu je podpora bývania a skvalitňovanie životnej úrovne predovšetkým mladých rodín s akcentom na sociálny aspekt, kvalitu a efektivitu života komplexnej rodiny, ako základnej bunky spoločnosti.

Nakoľko je v súčasnej dobe vysoký dopyt po nájomných bytoch či už v obciach, na podporu bývania mladým rodinám, aby si udržali v obci mladú generáciu, ale i vo väčších mestách, kde nedostatok nájomných bytov nepriaznivo vplýva na možnosti mobility pracovnej sily a kam by v prípade možnosti bývania v nájomnom byte mnohé mladé rodiny zvážili presun kvôli lepším pracovným možnostiam, je výstavba nájomných bytových domov veľmi aktuálna.

Čo ponúkame

Prečo vznikla naša spoločnosť

Našim podnikateľským zámerom je uspokojiť dopyt trhu po dostupných nájomných bytoch, ktoré budú spĺňať nielen základnú požiadavku „strechy nad hlavou“, ale ich rozmer bude omnoho širší, keďže pôjde o výstavbu vysoko ekologicky zameranú.

Spolupráca

Spolupracujeme so spoločnosťami, ktorých kvalitu a spoľahlivosť máme overenú v dlhodobom horizonte.

Náš cieľ

Podpora bývania a skvalitňovanie životnej úrovne predovšetkým mladých rodín s akcentom na sociálny aspekt, kvalitu a efektivitu života komplexnej rodiny.

Podpora rodiny

Výstavba cenovo dostupných nájomných bytov je cestou k tomu, ako pomôcť mladým rodinám pri získaní štartovacieho bývania.

Podmienky

Podmienky výstavby

  • poskytnutie pozemku na výstavbu od mesta alebo obce za symbolickú cenu formou dlhodobého prenájmu
  • výstavbu bytového komplexu s počtom bytových jednotiek 64 je možné realizovať na pozemku min. rozmeru 1 ha
  • v prípade výstavby viacerých bytových domov v jednej lokalite bude potreba min. výmery pozemku konzultovaná s projektantom, i z dôvodu zakomponovania občianskej vybavenosti

Podmienky nájmu

  • manželský pár (predloženie sobášneho listu),
  • nájomná zmluva uzatváraná na 1 rok, pričom sa bude v prípade splnenia podmienok nájmu pravidelne obnovovať
  • trvalý pobyt na území mesta alebo obce, kde sa projekt výstavby realizuje
  • v prípade žiadateľov z iných lokalít, nutnosť zmeny trvalého pobytu po pridelení bytu na miesto nájmu

Napíšte nám

Ak vás myšlienka nášho projektu zaujala, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám náš koncept vysvetlíme podrobnejšie.

Odoslať správu

Vysokokvalitný tím

foto1

Erika Karová

riaditeľka spoločnosti

Daniela Kapustová

projektová manažérka

e-mail: kapustova@bcf.sk

tel.: +421 907 127 219

JUDr. Ján Vinarčík

právny zástupca

e-mail: vinarcik@bcf.sk

tel.: +421 905 411 520

Mgr. Zuzana Červenáková

marketing

e-mail: cervenakova@bcf.sk

tel.: +421 917 521 125

Ján Kara

poradca

e-mail: kara@bcf.sk

tel.: +421 917 521 111

JUDr. Marianna Pačová

právna zástupkyňa

e-mail: mpacova@bcf.sk

tel.:+421 919 130 669

Kontakty

Tešíme sa na spoluprácu.

Adresa

Stavebná 1/F, 974 01  Banská Bystrica

Naša dostupnosť

Pondelok – Piatok

8,00 hod. – 15,30 hod.

Telefón

+421 48 419 9953